Kwaliteit van de Brabantse leefomgeving: Ontmoet onze gedeputeerde en onze experts

Begin

15-06-2022 om 14:00

Einde

15-06-2022 om 17:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Ontmoet gedeputeerde Ruimte en Wonen Erik Ronnes en onze inhoudelijk experts: stel je vraag en ga met hen in gesprek. Samen komen we verder!

Brabant staat voor grote ruimtelijke opgaven: van de woningbouwopgave tot passende werklocaties, van duurzame verstedelijking tot het transformeren van gebieden en het tegengaan van leegstand. Dat alles vraagt om een doordachte benadering, slimme keuzes, goed samenspel en het optimaal benutten van kansen die instrumenten als de nieuwe omgevingswet en de omgevingsverordening bieden. Ontmoet gedeputeerde Ruimte en Wonen Erik Ronnes en onze inhoudelijk experts: stel je vraag en ga met hen in gesprek. Samen komen we verder!

14.00 – 15.00: expert-spreekuur Planbegeleiding
14.15 – 14.45: meet & greet Erik Ronnes, gedeputeerde Ruimte en Wonen

14.30 – 15.30: expert-spreekuur Wonen

15.00 – 16.00: expert-spreekuur Transformaties en expert-spreekuur Verstedelijkingsbeleid

15.30 – 16.30: expert-spreekuur Werklocaties – verduurzaming Grote Oogst

16.00 – 17.00: expert-spreekuur Omgevingswet & omgevingsverordening

Cookie-instellingen